HER ÇOCUK ÖZELDİR

Ebeveynler kimi zaman komşularının çocukları ile kendi çocukları arasında; kimi zaman da sınıftaki arkadaşları ile kendi çocukları arasında kıyaslama yapmak yoluna giderler. Böylece çocuklarının gelişimlerini takip edebileceklerini düşünürler. Bu durumun sıkıntılarını öngörebilen aileler ise çözümü eşit muamele etmekte bulurlar. Özellikle kardeşler arasında tercih edilen bu ‘eşit muamele’ yönteminin de birçok sonuçları olduğunu sizlere hatırlatmak istiyoruz. Bu konudaki uzman görüşüne bakalım:

“Her çocuk özeldir:

Her çocuğun yaşına, içinde bulunduğu gelişim aşamasına, mizacına göre farklı bir duygusal yapılanması, farklı ihtiyaçları vardır.

Kardeşlerden birine bir hediye alınacaksa diğerine de aynısından almak doğru yaklaşım olmayabilir. Bu; kardeşler ikiz olsalar bile böyledir.

Çünkü her çocuk özeldir ve özel olduğunu hissetmek ister.

Çocuk anne babasından kendi duygularını fark etmesini ve duygularına göre karşılık görmeyi bekler… Başkalarına davrandığı gibi davranmasını değil…

Çocuklara eşit değil, adaletli davranmak gerekir.

Ebeveynlikte ölçü eşitlik değil adalet olmalıdır:

Çocuklara “eşit” davranmaya çalışmak bir anne babalık yanılgısıdır.

Ebeveynlikte esas ilke, çocuklara eşit davranmak değil her çocuğun ihtiyacını karşılayacak şekilde davranmaktır. Adalet budur.

Adaletli davranmak herkesi olduğu haliyle görüp ihtiyaçlarına göre davranış sergilemektir.

Çocuklar arasında eşit olmaya çalışmak; memnuniyetsizliği ve kıskançlığı körükler.”

(Çocuk eğitiminde 100 Temel Kural-Adem Güneş-16. ve 17. kurallar)

Sevgiler,

Çocuk Okur Ekibi